Resmi Gazete’de bugün (24 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7845)

–– İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenler Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/37)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2022/96, K: 2023/174 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2023 Tarihli ve 2018/5552 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2019/6433 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/35181 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x